Lieren

Tuggerlieren en andere

Brusselle ontwerpt en levert alle soorten tugger- en hulplieren die klantspecifiek worden gemaakt, met elektrische, hydraulische of manuele aandrijving.  De snelheden en trekkrachtwaarden zijn gedefinieerd om aan de vereisten van het vaartuig te voldoen.

Een tuggerlier is een hulplier die helpt om aan dek materiaal te verslepen. Het gaat doorgaans om kleine lieren zonder speciale kenmerken, met of zonder rem en met of zonder inschakelbare koppeling.

Koppellieren worden dan weer gekenmerkt door een grote houdkracht waarmee bijvoorbeeld duwboten worden gekoppeld en vooruit worden gestuwd.

Verder worden ook lieren voor bevoorrading en brandstoftransfer op zee gemaakt.  RAS (replenishment at sea) en FAS (fueling at sea) lieren laten toe dat schepen zich kunnen bevoorraden zonder te stoppen of aan te meren. Zowel solide materies als vloeistoffen kunnen zo worden overgebracht. Heel veel kleine lieren zijn nodig met lage kracht en hoge snelheid.

De vermaarde soepelheid van het ontwerp van de lieren heeft onder andere de militaire marines en rederijen met gespecialiseerde vaartuigen ervan overtuigd om speciaal ontworpen lieren van Brusselle te installeren.